• Tupoksi

  • Pegawai

No

Nama

Jabatan

NIP

GOL

1

Halidi, S.Sos.

Kepala Seksi Kelembagaan SD

19630426 198903 1 005

III/d

2

St. Hindun R, S.Pd

Staf Seksi Kelembagaan SD

19661123 198602 2 003

III/b

3

Moh. Saleh

Staf Seksi Kelembagaan SD

4

Rohemah

Staf Seksi Kelembagaan SD

5

Rahmadtul Hidayat

Staf Seksi Kelembagaan SD

6

Khoirul Umam

Staf Seksi Kelembagaan SD